shopping_cartสินค้าในตระกร้า 0 ชิ้น

ประธานกลุ่ม : กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร

สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-458633 และ 081-6027771

ผักตบชวากำนันผ่องศรียินดีต้อนรับ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) เลขที่ 388-3/2539
ได้ระดับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
ได้ระดับ 5 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
ได้รับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
ได้รับรางวัล Innovation Thailand ปี 2555
ได้รับตราสัญลักษณ์ PHAYAO BRAND
หมู่บ้านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ปี 2549

กระเป๋๋า

รหัสสินค้า P737

0.-

add_shopping_cart

กล่องสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า P752

350.-

add_shopping_cart

กิ๊ฟชอปหูหิ้ว

รหัสสินค้า P1035

190.-

add_shopping_cart

ครึ่งวงกลมXl

รหัสสินค้า P102

350.-

add_shopping_cart