ประธานกลุ่ม : กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร

สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-458633 และ 081-6027771

ผักตบชวากำนันผ่องศรียินดีต้อนรับ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) เลขที่ 388-3/2539
ได้ระดับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
ได้ระดับ 5 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
ได้รับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
ได้รับรางวัล Innovation Thailand ปี 2555
ได้รับตราสัญลักษณ์ PHAYAO BRAND
หมู่บ้านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ปี 2549

แตงโมไฮไลท์ สายลูกปัด

รหัสสินค้า P243

350.-

ตะกร้าไก่จัมโบ้ไม่มีหัว

รหัสสินค้า P1019

0.-

แตงเรือสายหนัง

รหัสสินค้า P802

190.-

แพนเค้กใหญ่ สายใบโพธิ์

รหัสสินค้า P1303

290.-

สี่เหลี่ยมจีบเล็ก

รหัสสินค้า P733

290.-

โปร่งป้าแก้ว

รหัสสินค้า P346

290.-

กระจูดเล็กสายล่าง สายสูง16CM.

รหัสสินค้า P1250

250.-

มาลาถือ

รหัสสินค้า P1239

250.-