พะเยาผักตบชวา

ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ย้อนกลับ

https://www.youtube.com/watch?v=rFX4k-whClM 

กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง หมู่บ้านเล็กๆที่ใช้ชีวิตสุดเรียบง่าย

ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561